SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: (028) 37 68 68 68

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Áp trần
-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

KHÔNG INVERTER FHNQ18MV1V - 2HP

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19.000.000 VND 21.000.000 VND

-10%

 INVERTER  FHA50BVMV - 2HP

INVERTER FHA50BVMV - 2HP

Model: FHA50BVMV/RZF50CV2V

25.200.000 VND 27.800.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ21MV1V - 2.5HP

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

30.000.000 VND 33.100.000 VND

-10%

 INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

INVERTER FHA60BVMV - 2.5HP

Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V

31.400.000 VND 34.600.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ26MV1V - 3HP

KHÔNG INVERTER FHNQ26MV1V - 3HP

Model: FHNQ26MV1V /RNQ26MY1

26.100.000 VND 28.800.000 VND

-10%

 INVERTER FHA71BVMV - 3HP

INVERTER FHA71BVMV - 3HP

Model: FHA71BVMV/RZF71CV2V

32.500.000 VND 35.800.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FHNQ36MV1V - 4HP

KHÔNG INVERTER FHNQ36MV1V - 4HP

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

29.900.000 VND 32.900.000 VND

-10%

INVERTER FHA100BVMV - 4HP

INVERTER FHA100BVMV - 4HP

Model: FHA100BVMV/RZF100CVM

39.200.000 VND 43.200.000 VND

-10%

 KHÔNG INVERTER FHNQ42MV1V - 5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ42MV1V - 5HP

Model: FHNQ42MV1V/RNQ42MY1

32.800.000 VND 36.100.000 VND

-10%

 INVERTER  FHA125BVMA - 5HP

INVERTER FHA125BVMA - 5HP

Model: FHA125BVMV/RZF125CVM

42.000.000 VND 46.300.000 VND

-10%

 KHÔNG INVERTER FHNQ48MV1V - 5.5HP

KHÔNG INVERTER FHNQ48MV1V - 5.5HP

Model: FHNQ48MV1V/RNQ48MY1

35.700.000 VND 39.300.000 VND

-10%

INVERTER FHA140BVMV - 5.5HP

INVERTER FHA140BVMV - 5.5HP

Model: FHA140BVMV/RZF140CVM

45.500.000 VND 50.100.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0