SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
-15%

 INVERTER CAO CẤP FTKZ25VVMV - 1HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ25VVMV - 1HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

14.320.000 VND 16.700.000 VND

-10%

 INVERTER FTKC25UAVMV - 1HP

INVERTER FTKC25UAVMV - 1HP

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

9.500.000 VND 10.500.000 VND

-10%

 INVERTER FTKA25UAVMV - 1HP

INVERTER FTKA25UAVMV - 1HP

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

8.800.000 VND 9.768.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FTF25UV1V - 1HP

KHÔNG INVERTER FTF25UV1V - 1HP

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

7.450.000 VND 8.270.000 VND

-15%

INVERTER CAO CÂP FTKZ35VVMV - 1.5HP

INVERTER CAO CÂP FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

17.270.000 VND 20.100.000 VND

-10%

 INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

11.600.000 VND 12.876.000 VND

-10%

INVERTER FTKA35UAVMV - 1.5HP

INVERTER FTKA35UAVMV - 1.5HP

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

10.800.000 VND 12.000.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FTF35UV1V - 1.5HP

KHÔNG INVERTER FTF35UV1V - 1.5HP

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

9.460.000 VND 10.500.000 VND

-15%

INVERTER CAO CẤP FTKZ50VVMV - 2HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ50VVMV - 2HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

26.300.000 VND 30.600.000 VND

-10%

INVERTER FTKC50UVMV - 2HP

INVERTER FTKC50UVMV - 2HP

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

18.300.000 VND 20.300.000 VND

-10%

 INVERTER FTKA50UAVMV - 2HP

INVERTER FTKA50UAVMV - 2HP

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

16.425.000 VND 18.200.000 VND

-10%

KHÔNG INVERTER FTC50NV1V - 2HP

KHÔNG INVERTER FTC50NV1V - 2HP

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

14.450.000 VND 16.000.000 VND

-15%

INVERTER CAO CẤP FTKZ60VVMV - 2.5HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

34.800.000 VND 40.500.000 VND

-10%

 INVERTER FTKC60UVMV - 2.5HP

INVERTER FTKC60UVMV - 2.5HP

Model: FTKC60UVMV

25.200.000 VND 27.800.000 VND

-10%

INVERTER FTKA60UAVMV - 2.5HP

INVERTER FTKA60UAVMV - 2.5HP

Model: FTKA60UVMV/RKC60UVMV

22.900.000 VND 25.400.000 VND

-10%

 KHÔNG INVERTER FTC60NV1V - 2.5HP

KHÔNG INVERTER FTC60NV1V - 2.5HP

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

20.300.000 VND 22.500.000 VND

-15%

INVERTER CAO CẤP FTKZ71VVMV - 3HP

INVERTER CAO CẤP FTKZ71VVMV - 3HP

Model: FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV

39.300.000 VND 45.700.000 VND

-10%

INVERTER FTKC71UVMV - 3HP

INVERTER FTKC71UVMV - 3HP

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

28.450.000 VND 31.300.000 VND

-10%

INVERTER FTKM71SVMV - 3HP

INVERTER FTKM71SVMV - 3HP

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV - R32

38.300.000 VND 42.500.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0