SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Sản phẩm
-15%

Combo 3 dàn lạnh 1.5HP+1HP+1HP và dàn nóng 3HP - Điều hòa Multi S

Combo 3 dàn lạnh 1.5HP+1HP+1HP và dàn nóng 3HP - Điều hòa Multi S

Model: MKC70SVMV + CTKC25RVMV + CTKC25RVMVv + CTKC35RVMV

33.245.000 VND 39.000.000 VND

-13%

Combo 2 dàn lạnh 1HP và dàn nóng 2HP - Điều hòa Multi S

Combo 2 dàn lạnh 1HP và dàn nóng 2HP - Điều hòa Multi S

Model: MKC50RVMV + CTKC25RVMV + CTKC25RVMV

23.180.000 VND 26.500.000 VND

-7%

INVERTER FTKC71UVMV - 3.0HP

INVERTER FTKC71UVMV - 3.0HP

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

28.450.000 VND 30.500.000 VND

INVERTER FTKZ71VVMV - 3.0HP

INVERTER FTKZ71VVMV - 3.0HP

Model: FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV

39.300.000 VND

INVERTER FTKZ60VVMV - 2.5HP

INVERTER FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

34.800.000 VND

INVERTER FTKZ50VVMV - 2.0HP

INVERTER FTKZ50VVMV - 2.0HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

26.300.000 VND

INVERTER FTKZ35VVMV - 1.5HP

INVERTER FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

17.270.000 VND

DAIKIN INVERTER FTKZ25VVMV 1.0HP

DAIKIN INVERTER FTKZ25VVMV 1.0HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

14.320.000 VND

-7%

 MULTI NX HỆ 1 CỤC NÓNG + 3 DÀN LẠNH

MULTI NX HỆ 1 CỤC NÓNG + 3 DÀN LẠNH

Model: MULTI NX HỆ 1 CỤC NÓNG + 3 DÀN LẠNH

56.000.000 VND 60.000.000 VND

-13%

MULTIS HỆ 1 CỤC NÓNG + 2 DÀN LẠNH

MULTIS HỆ 1 CỤC NÓNG + 2 DÀN LẠNH

Model: MULTI S HỆ 1CỤC NÓNG + 2 DÀN LẠNH

19.300.000 VND 22.000.000 VND

 INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC1E61

41.200.000 VND

 INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

37.800.000 VND

 INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1+ BRC1E62

34.800.000 VND

 INVERTER FBFC85DVM9 3.5HP

INVERTER FBFC85DVM9 3.5HP

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC2E61

30.400.000 VND

 INVERTER FBFC71DVM9  3.0HP

INVERTER FBFC71DVM9 3.0HP

Model: FBFC71DVM9/RFZC71DVM+BRC2E61

29.400.000 VND

 INVERTER FBFC60DVM9 2.5HP

INVERTER FBFC60DVM9 2.5HP

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

24.700.000 VND

 INVERTER FBFC50DVM9  2.0HP

INVERTER FBFC50DVM9 2.0HP

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC2E61

20.500.000 VND

 INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

16.200.000 VND

-3%

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM+BRC1E63

58.700.000 VND 60.500.000 VND

 INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC1E63

54.000.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0