SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
-7%

INVERTER FTKC71UVMV - 3.0HP

INVERTER FTKC71UVMV - 3.0HP

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

28.450.000 VND 30.500.000 VND

INVERTER FTKZ71VVMV - 3.0HP

INVERTER FTKZ71VVMV - 3.0HP

Model: FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV

39.300.000 VND

INVERTER FTKZ60VVMV - 2.5HP

INVERTER FTKZ60VVMV - 2.5HP

Model: FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV

34.800.000 VND

INVERTER FTKZ50VVMV - 2.0HP

INVERTER FTKZ50VVMV - 2.0HP

Model: FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV

26.300.000 VND

INVERTER FTKZ35VVMV - 1.5HP

INVERTER FTKZ35VVMV - 1.5HP

Model: FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

17.270.000 VND

DAIKIN INVERTER FTKZ25VVMV 1.0HP

DAIKIN INVERTER FTKZ25VVMV 1.0HP

Model: FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

14.320.000 VND

-5%

INVERTER FTKA60UAVMV 2.5HP

INVERTER FTKA60UAVMV 2.5HP

Model: FTKA60UVMV/RKC60UVMV

22.900.000 VND 24.100.000 VND

-8%

 NON INVERTER FTC60NV1V 2.5HP

NON INVERTER FTC60NV1V 2.5HP

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

20.300.000 VND 22.000.000 VND

-10%

NON INVERTER FTF35UV1V 1.5HP

NON INVERTER FTF35UV1V 1.5HP

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

9.460.000 VND 10.500.000 VND

-6%

INVERTER FTKM71SVMV 3.0HP

INVERTER FTKM71SVMV 3.0HP

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV - R32

38.300.000 VND 40.500.000 VND

-5%

 INVERTER FTKM60SVMV 2.5HP

INVERTER FTKM60SVMV 2.5HP

Model: FTKM60SVMV/RKM60SVMV - R32

34.000.000 VND 35.500.000 VND

 INVERTER FTKM50SVMV 2.0HP

INVERTER FTKM50SVMV 2.0HP

Model: FTKM50SVMV/RKM50SVMV

24.300.000 VND

-9%

INVERTER FTKM35SVMV 1.5HP

INVERTER FTKM35SVMV 1.5HP

Model: FTKM35SVMV/RKM35SVMV

15.950.000 VND 17.500.000 VND

-8%

 INVERTER FTKS71GVMV 3.0HP

INVERTER FTKS71GVMV 3.0HP

Model: FTKS71GVMV/RKS71GVMV

31.500.000 VND 34.000.000 VND

INVERTER FTKA35UAVMV 1.5HP

INVERTER FTKA35UAVMV 1.5HP

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

10.800.000 VND

-5%

 INVERTER FTKC60UVMV 2.5HP

INVERTER FTKC60UVMV 2.5HP

Model: FTKC60UVMV

25.200.000 VND 26.500.000 VND

-11%

INVERTER FTKC50UVMV - 2.0HP

INVERTER FTKC50UVMV - 2.0HP

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

18.300.000 VND 20.500.000 VND

-13%

NON INVERTER FTC50NV1V 2.0HP

NON INVERTER FTC50NV1V 2.0HP

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

14.450.000 VND 16.500.000 VND

-4%

 INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

INVERTER FTKC35UAVMV 1.5HP

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

11.600.000 VND 12.000.000 VND

-17%

 INVERTER FTKA25UAVMV 1.0HP

INVERTER FTKA25UAVMV 1.0HP

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

8.800.000 VND 10.500.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0