SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

ĐIỀU HÒA SKY AIR

 INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC1E61

41.200.000 VND

 INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

37.800.000 VND

 INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1+ BRC1E62

34.800.000 VND

 INVERTER FBFC85DVM9 3.5HP

INVERTER FBFC85DVM9 3.5HP

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC2E61

30.400.000 VND

 INVERTER FBFC71DVM9  3.0HP

INVERTER FBFC71DVM9 3.0HP

Model: FBFC71DVM9/RFZC71DVM+BRC2E61

29.400.000 VND

 INVERTER FBFC60DVM9 2.5HP

INVERTER FBFC60DVM9 2.5HP

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

24.700.000 VND

 INVERTER FBFC50DVM9  2.0HP

INVERTER FBFC50DVM9 2.0HP

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC2E61

20.500.000 VND

 INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

16.200.000 VND

-3%

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM+BRC1E63

58.700.000 VND 60.500.000 VND

 INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC1E63

54.000.000 VND

INVERTER FVA100AMVM 4.0HP

INVERTER FVA100AMVM 4.0HP

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM+BRC1E163

49.700.000 VND

 INVERTER FVA71AMVM 3.0HP

INVERTER FVA71AMVM 3.0HP

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V+BRC1E63

42.200.000 VND

 INVERTER FVA60AMVM 2.5HP

INVERTER FVA60AMVM 2.5HP

Model: FVA60AMVM/RZF50CV2V+BRC1E63

38.200.000 VND

-6%

 INVERTER FVA50AMVM 2.0HP

INVERTER FVA50AMVM 2.0HP

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V+BRC1E63

32.700.000 VND 34.700.000 VND

INVERTER FHA140BVMV  5.5HP

INVERTER FHA140BVMV 5.5HP

Model: FHA140BVMV/RZF140CVM+BRC1E63

45.500.000 VND

 INVERTER FHA125BVMA 5.0HP

INVERTER FHA125BVMA 5.0HP

Model: FHA125BVMV/RZF125CVM+BRC1E63

42.000.000 VND

INVERTER FHA100BVMV  4.0HP

INVERTER FHA100BVMV 4.0HP

Model: FHA100BVMV/RZF100CVM+BRC1E63

39.200.000 VND

 INVERTER FHA71BVMV 3.0HP

INVERTER FHA71BVMV 3.0HP

Model: FHA71BVMV/RZF71CV2V+BRC1E63

32.500.000 VND

 INVERTER FHA60BVMV 2.5HP

INVERTER FHA60BVMV 2.5HP

Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V+BRC1E63

31.400.000 VND

 INVERTER FHA50BVMV 2.0HP

INVERTER FHA50BVMV 2.0HP

Model: FHA50BVMV/RZF50CV2V+BRC1E63

25.200.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0