SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Máy Lạnh 2.5HP

 INVERTER FBFC60DVM9  2.5HP

INVERTER FBFC60DVM9 2.5HP

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

24.700.000 VND

 INVERTER FVA60AMVM 2.5HP

INVERTER FVA60AMVM 2.5HP

Model: FVA60AMVM/RZF50CV2V+BRC1E63

38.200.000 VND

 INVERTER FHA60BVMV  2.5HP

INVERTER FHA60BVMV 2.5HP

Model: FHA60BVMV/RZF60CV2V+BRC1E63

31.400.000 VND

 INVERTER FCFC60DVM  2.5HP

INVERTER FCFC60DVM 2.5HP

Model: FCFC60DVM

29.000.000 VND

NON INVERTER  FDBRN60DXV1V  2.5HP

NON INVERTER FDBRN60DXV1V 2.5HP

Model: FDBRN60DXV1V/RR60BV1V

19.900.000 VND

NON INVERTER FDBNQ18MV1  2.0HP

NON INVERTER FDBNQ18MV1 2.0HP

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1V+BRC2E61

19.100.000 VND

NON INVERTER FDBNQ21MV1  2.5HP

NON INVERTER FDBNQ21MV1 2.5HP

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1V+BRC2E61

23.000.000 VND

NON FHNQ21MV1V  2.5HP

NON FHNQ21MV1V 2.5HP

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V+BRC1NU61

30.000.000 VND

INVERTER FCRN60FXV1V  2.5HP

INVERTER FCRN60FXV1V 2.5HP

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

25.300.000 VND

 NON INVERTER  FCNQ21MV1 2.5HP

NON INVERTER FCNQ21MV1 2.5HP

Model: FCNQ21MV1V/RNQ21MV19+BRC2E61

27.100.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0