SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Máy Lạnh 3.0HP

 INVERTER FBFC71DVM9   3.0HP

INVERTER FBFC71DVM9 3.0HP

Model: FBFC71DVM9/RFZC71DVM+BRC2E61

29.400.000 VND

  INVERTER FVA71AMVM  3.0HP

INVERTER FVA71AMVM 3.0HP

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V+BRC1E63

42.200.000 VND

 INVERTER FHA71BVMV 3.0HP

INVERTER FHA71BVMV 3.0HP

Model: FHA71BVMV/RZF71CV2V+BRC1E63

32.500.000 VND

INVERTER FCFC71DVM  3.0HP

INVERTER FCFC71DVM 3.0HP

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM+BRC2E61

31.200.000 VND

-8%

 NON INVERTER FVRN71BXV1V   3.0HP

NON INVERTER FVRN71BXV1V 3.0HP

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1

26.850.000 VND 28.900.000 VND

NON INVERTER  FDMRN71DXV1V 3.0HP

NON INVERTER FDMRN71DXV1V 3.0HP

Model: FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

21.600.000 VND

NON INVERTER FDMNQ26MV1  3.0HP

NON INVERTER FDMNQ26MV1 3.0HP

Model: FDMNQ26MV1/RNQ26MVY1BRC2E61

27.400.000 VND

NON INVERTER FDBNQ24MV1 3.0HP

NON INVERTER FDBNQ24MV1 3.0HP

Model: FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V+ BRC2E61

25.200.000 VND

NON FHNQ26MV1V  3.0HP

NON FHNQ26MV1V 3.0HP

Model: FHNQ26MV1V /RNQ26MY1+BRC1NU61

26.100.000 VND

INVERTER FCRN71FXV1V  3.0HP

INVERTER FCRN71FXV1V 3.0HP

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

26.200.000 VND

NON INVERTER FCNQ26MV1 3.0HP

NON INVERTER FCNQ26MV1 3.0HP

Model: FCNQ26MV1V/RNQ26MV19+BRC2E61

29.800.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0