SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Máy Lạnh 4.0HP

 INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

INVERTER FBFC100DVM9 4.0HP

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1+ BRC1E62

34.800.000 VND

INVERTER FVA100AMVM 4.0HP

INVERTER FVA100AMVM 4.0HP

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM+BRC1E163

49.700.000 VND

INVERTER FHA100BVMV  4.0HP

INVERTER FHA100BVMV 4.0HP

Model: FHA100BVMV/RZF100CVM+BRC1E63

39.200.000 VND

INVERTER FCFC100DVM 4.0HP

INVERTER FCFC100DVM 4.0HP

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM+BRC2E61

37.000.000 VND

-7%

NON INVERTER FVRN100BXV1V 4.0HP

NON INVERTER FVRN100BXV1V 4.0HP

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

32.200.000 VND 34.500.000 VND

NON INVERTER FDMRN100DXV1V 4.0HP

NON INVERTER FDMRN100DXV1V 4.0HP

Model: FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V

27.600.000 VND

 NON INVERTER FDMNQ36MV1 4.0HP

NON INVERTER FDMNQ36MV1 4.0HP

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC2E61

32.500.000 VND

NON FHNQ36MV1V 4.0HP

NON FHNQ36MV1V 4.0HP

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V+BRC1NU61

29.900.000 VND

INVERTER FCRN100FXV1V - 4.0HP

INVERTER FCRN100FXV1V - 4.0HP

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V

30.000.000 VND

 NON INVERTER FCNQ36MV1 4.0HP

NON INVERTER FCNQ36MV1 4.0HP

Model: FCNQ36MV1V/RNQ36MY1+BRC2E61

35.200.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0