SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Máy Lạnh 5.0HP

 INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

INVERTER FBFC125DVM9 5.0HP

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

37.800.000 VND

 INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

INVERTER FVA125AMVM 5.0HP

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC1E63

54.000.000 VND

 INVERTER FHA125BVMA 5.0HP

INVERTER FHA125BVMA 5.0HP

Model: FHA125BVMV/RZF125CVM+BRC1E63

42.000.000 VND

 INVERTER FCFC125DVM 5.0HP

INVERTER FCFC125DVM 5.0HP

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1+BRC2E61

40.500.000 VND

-4%

 NON INVERTER FVRN125BXV1V 5.0HP

NON INVERTER FVRN125BXV1V 5.0HP

Model: FVRN125BXV1V/RRDBXY1V

35.700.000 VND 37.000.000 VND

 NON INVERTER FDMRN125DXV1V 5.0HP

NON INVERTER FDMRN125DXV1V 5.0HP

Model: FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V

31.200.000 VND

 NON INVERTER FDMNQ48MV1 - 5.0HP

NON INVERTER FDMNQ48MV1 - 5.0HP

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 + BRC2E61

38.500.000 VND

 NON INVERTER FDMNQ42MV1 5.0HP

NON INVERTER FDMNQ42MV1 5.0HP

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61

35.400.000 VND

 NON FHNQ42MV1V 5.0HP

NON FHNQ42MV1V 5.0HP

Model: FHNQ42MV1V/RNQ42MY1+BRC1NU61

32.800.000 VND

 INVERTER FCRN125FXV1V 5.0HP

INVERTER FCRN125FXV1V 5.0HP

Model: FCRN125FXV1V/RR125DDBXY1V

33.700.000 VND

NON INVERTER FCNQ42MV1 5.0HP

NON INVERTER FCNQ42MV1 5.0HP

Model: FCNQ42MV1V/RNQ42MY1+BRC2E61

38.600.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0