SAMTECH VIỆTNAM

Hotline: 0906 898 000 (Mr Hiếu)

469A LŨY BÁN BÍCH. P, HIỆP TÂN. Q, TÂN PHÚ.TPHCM

Máy Lạnh 5.5HP

 INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

INVERTER FBFC140DVM9 5.5HP

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC1E61

41.200.000 VND

 INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

INVERTER FBFC40DVM9 1.5HP

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

16.200.000 VND

-3%

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

INVERTER FVA140AMVM 5.5HP

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM+BRC1E63

58.700.000 VND 60.500.000 VND

INVERTER FHA140BVMV  5.5HP

INVERTER FHA140BVMV 5.5HP

Model: FHA140BVMV/RZF140CVM+BRC1E63

45.500.000 VND

 INVERTER FCFC140DVM 5.5HP

INVERTER FCFC140DVM 5.5HP

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1+BRC2E61

44.300.000 VND

-4%

NON INVERTER FVRN140BXV1V  5.5HP

NON INVERTER FVRN140BXV1V 5.5HP

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

44.400.000 VND 46.000.000 VND

 NON INVERTER FDMRN1140DXV1V 5.5HP

NON INVERTER FDMRN1140DXV1V 5.5HP

Model: FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V

33.600.000 VND

 NON FHNQ48MV1V 5.5HP

NON FHNQ48MV1V 5.5HP

Model: FHNQ48MV1V/RNQ48MY1 + BRC1NU61

35.700.000 VND

INVERTER FCRN140FXV1V 5.5HP

INVERTER FCRN140FXV1V 5.5HP

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

35.900.000 VND

NON INVERTER FCNQ48MV1 5.5HP

NON INVERTER FCNQ48MV1 5.5HP

Model: FCNQ48MV1V/RNQ48MY1+BRC2E62

42.200.000 VND

Đăng ký nhận

Để nhận thêm nhiều thông tin mới từ Daikin

icon-cart
0